ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียวทอง แอนด์ ซัพโปร ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยเริ่มจาก ธุรกิจ ขายส่งข้าวสารจากพิ้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลและโรงแรม ร้านอาหาร จนกระทั่งปี 2548 ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมในด้านสินค้าถุงพลาสติกซึ่งสินค้าพลาสติกมีตั้งแต่ Food Grade และ ถุงพลาสติกทั่วไป ถุงขยะ และ ช็อปปิ้งแบ็ค

หจก. เคียวทอง แอนด์ ซัพโปร ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและเน้นเรื่องการให้บริการที่ดีเอาใจใส่ลูกค้ามาตลอดจวบจนปัจจุบันและจะยึดมั่นหลักการนี้ต่อไป

         รายชื่อผู้ก่อตั้ง

  • หม่อมหลวงพ้องพงษ์    ทองแถม
  • นางสาวณิชาดา            ทองแถม ณ อยุธยา